Om marknadsföring, kommunikation & utveckling sedan 2008


PR & kommunikationsociala medier

Strategi för sociala medier?!

onsdag, 30 mars, 2011

strategi sociala medier

Sociala medier-strategi, strategi för sociala medier, social media-strategi, socialamedierstrategi? Kärt barn har många namn. Och många undrar över hur man formulerar en strategi för sociala medier. Svar: Det beror på.

1. Det beror på vad man menar. Det vanligaste är nog att man tänker sig att ”sociala medier” betyder ”aktiviteter i sociala medier i marknadsföringssyfte” (även om sociala medier kan vara till stor nytta även inom andra områden som till exempel rekrytering och personalfrågor, kundservice med mera).

Strategin bör alltså ta sin utgångspunkt i användningsområdet (till exempel marknadsföring) och knyta an till just det, och inte utifrån ”sociala medier” (Vilket företag har till exempel en ”telefon-strategi”, ”e-post-strategi” eller en ”internet-strategi”..?).

2. Det beror på syfte. Låt säga att användningsområdet är marknadsföring. I vilket syfte har ni tänk använda sociala medier? Bättre kundkontakt, stärka varumärket, nå fram till nya kunder, positionera varumärket, lansera en ny produkt, något annat – eller allt på en gång?

En strategi för kommunikation i sociala medier bör naturligtvis utgå från era syften. Därefter kan man fundera över hur kommunikationen bör se ut, ska varumärket agera samtalspartner eller vara ett samtalsämne, ska kommunikationen ske i jag-/vi-form (vem är i så fall ”jag”?), vem ska ha hand om kommunikationen (marknadsavdelningen, flera olika medarbetare på olika avdelningar osv), bör kommunikationen se olika ut beroende på var den sker (Facebook, Twitter, YouTube)´, handlar era aktiviteter i sociala medier om ett spår eller flera olika parallella spår… och så vidare…

3. Det beror på målen. Vad vill ni med era aktiviteter i sociala medier? Låt oss anta att användningsområdet fortfarande är marknadsföring. Hur ser era mål ut? Bättre kundrelationer, fler kunder, minskad tid för telefonsupport, blir mer kända..?

En ”social media-strategi” bör formuleras utefter målen (och som i alla sammanhang bör åtminstone några av målen, på något sätt, vara möjliga att mäta) och alla aktiviteter bör utformas och genomföras med sikte mot uppsatta mål (inget nytt under solen…).

4. Det beror på hur era övriga aktiviteter ser ut. Om vi fortfarande håller oss till området marknadsföring – Hur ser er marknadsföring ut i övrigt? Sociala medier är inte ett ”enskilt projekt” som kan leva sitt eget liv (och just därför är ordet ”sociala medier-strategi” inte helt klockrent, man bör ju ha en strategi för marknadsföringsarbetet i stort). Visst kan man ha en strategi för sociala medier*, men den bör vara väl sammankopplad och bra kompis med andra strategidokument som till exempel (om användningsområdet är marknadsföring) marknadsplan, varumärkesplattform, den grafiska profilen, kommunikationsplaner av olika slag och planerade marknadsinsatser.

Hur man formulerar en kommunikationsstrategi för sociala medier? Det beror på! Vi på Kreafon hjälper våra kunder att formulera kommunikationsstrategier (och få tummen ur att använda dem också!). Nästan alltid omfattar strategierna sociala medier (såklart, det är 2011). En sak har strategierna gemensamt – de ser alla olika ut! Så klart, eftersom de är formulerade för olika företag och organisationer.

Sist men inte minst. Behöver man en strategi för sociala medier? (Det beror på!) Skämt åsido. Ja, i de flesta fall kan det vara mycket klokt (men undvik hundrasidiga floskelspäckade dokument som ingen orkar läsa). Marknadsföring och kommunikation, oavsett media, brukar bli så mycket bättre av en plan på pränt (inte minst för att alla berörda medarbetare kan få ta del av den), som sedan omsätts till faktisk handling. Kommunikation i sociala medier är inget undantag. Så klart.

Läs mer: I boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, närmare bestämt på sidan 121 och framåt, ger jag (Lena) ett förslag på en relativt enkel modell man kan utgå från i sitt kommunikationsstrategiska arbete vad gäller sociala medier.

* Ibland menar man inte ”strategi för sociala medier” utan istället ”policy för sociala medier”, alltså till exempel en vägledning för hur anställda får/bör använda sociala medier på och utanför arbetstid. Det är en annan fråga. Läs mer här.

RELATERAT INNEHÅLL


2 kommentarer till “Strategi för sociala medier?!”

  1. Kreafon Reklam&PR säger:

    Strategi för sociala medier – hur och varför? Det beror på! http://bit.ly/hoWYUz

  2. karolina wretbring säger:

    RT @kreafon: Strategi för sociala medier – hur och varför? Det beror på! http://bit.ly/hoWYUz

Skriv en kommentar/fråga

Kommentera gärna! Skriv "anonym" i namnfältet om du vill vara anonym. Din e-post blir inte synlig för andra än bloggens administratörer. Vi förhandsgranskar alla kommentarer, därför kan det ta en stund innan din kommentar blir synlig. Olämpliga kommentarer (kränkningar, spam o.dyl) publiceras inte.