Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


i göteborgkommunikation i offentlig sektorvarumärke & strategisk kommunikation

Kommunens varumärke är många tillsammans

måndag, 11 november, 2013

goteborg

(Fortsättning på föregående bloggpost)

Mitt i allt elände så tycker jag (Lena) det är intressant att se hur, och av vem, begreppet ”varumärket Göteborg” används. Varumärkesmedvetenhet tycks sprida sig, både hos allmänhet och i olika typer av verksamheter, och det tycker jag är positivt.

De senaste dagarna har man kunnat läsa saker som ”En del tycker även att stadens varumärke skadats tillräckligt av alla skandaler” och ”Det skadar vårt varumärke”. Vi har också sett exempel på oro över vilket inflytande en persons agerande kan ha på ett varumärke, och hur olika varumärken riskerar att smitta varandra.

I varumärket Göteborg ingår vi alla. När vi som göteborgare befinner oss på annan ort och drar göteborgsvitsar (för det gör vi ju jämnt och hela tiden) så bidrar vi till varumärket Göteborg. Göteborgs förvaltningar och bolag påverkar varumärket, liksom idrottsmän, företagare, artister och alla andra som har anknytning till Göteborg.

Med platsmarknadsföring (även kallat destinationsutveckling eller destinationsmarknadsföring) kan man som sagt aktivt arbeta för att stärka ett varumärke. Men full kontroll över ett (plats-)varumärke får man aldrig, eftersom det är så många som är medskapare. Det som hänt i Göteborg är alltså att negativ kommunal verksamhet påverkar platsvarumärket negativt. Det som skulle behövas är alltså att man arbetar med kommunens varumärke.

Kommunens varumärke är skilt från platsvarumärket, men de påverkar varandra. Kommunvarumärket är (så som jag använder ordet) varumärket för den kommunala verksamheten, inte den geografiska platsen. Kommunen Göteborgs varumärke är alla de associationer som någon kommer att tänka på när man ser Göteborgs vapen eller när man hör talas om Göteborgs Stad (och de förvaltningar och bolag som ingår där).

Det spelar egentligen ingen roll hur starkt varumärke ett enskilt kommunalt bolag har, om kommunvarumärket försämras. Alla varumärken som ingår i eller förknippas med kommunvarumärket kommer att smittas. Nu är det lätt hänt att enbart tänka ”smitta” som något negativt. Men det kan mycket väl vara på ett positivt sätt! (Det går att smittas av glada skratt också :) Gnosjö och Gnosjöandan är exempel på det (Gnosjöandan är förresten ett av Gnosjö kommun registrerat varumärkes sedan 1997 ).

Men måste kommunen ha ett kommunvarumärke då? Räcker det inte med att arbeta med platsvarumärket? Kommunvarumärket finns, oavsett man vill eller inte. Folk, både medborgare och medarbetare, tycker en massa saker om kommunal verksamhet. Arbetar man med sitt varumärke konsekvent och medvetet går det att skapa positiva associationer till varumärket.

En annan viktig del av kommunvarumärket, är det som brukar kallas arbetsgivarvarumärket eller employer branding. Med det menas kommunen som arbetsgivare.

Arbetsgivarvarumärket spelar en viktig roll för att skapa en intern vi-känsla (”Vi som jobbar här delar samma värderingar, vi är stolta över vår företagskultur, vi uppför oss på ett visst sätt” och så vidare). Alla dessa interna uppfattningar och handlingar är betydelsefulla för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. De är också oerhört viktiga för att kunna utveckla ett positivt kommunvarumärke i sin helhet. Det är väldigt svårt att få till en trovärdig och varumärkesbyggande extern kommunikation, om det samtidigt råder osämja internt.

Som sagt, kommunvarumärket Göteborg har mycket att jobba på och läget påverkar platsvarumärket Göteborg. Det positiva är att allt fler verkar bry sig om varumärket Göteborg, och jag träffar människor varje dag som på riktigt vill arbeta för att förändra läget. Det gläder mig. Heja Göteborg!

Det här är min sista ”långpost” om varumärken här i bloggen på ett tag. Är du intresserad av att läsa mer om varumärkesutveckling så ta en titt på Nya Tiders Varumärken.

Läs mer: Varumärkesarbete på Kreafon Foto: Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.