Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


forskning, undersökning, statistikkommunikation i offentlig sektorKreafon kommunikationsbyråsociala medier

Rapporten börjar ta form

måndag, 22 februari, 2016

rapporthint1

Arbetet med rapporten Digitalt, Socialt, Kommunalt är i full fart! Webbenkäten är igång, där du som kommunkommunikatör kan göra din röst hörd. Klicka här för att svara på frågorna. Precis som föregående år har vi samlat in statistik om alla kommuner på Facebook, och i år tittar vi även på Twitter och Instagram! Vi har börjat sammanställa resultaten och ser bland annat:

  • 20 nya kommunövergripande facebooksidor har startats under 2015
  • Två kommunövergripande facebooksidor har stängts ner
  • Åtta kommuner har gjort fler än 1000 inlägg på Instagram sedan de började
  • En kommun har fått fler än 10 000 nya gillare på Facebook under 2015

Rapporten släpps 22 april på kunskapsdagen Kommunkommunikatören 2016, där du bland annat kan inspireras av några av kommunerna som lyckats allra bäst under året!

Bild: Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.