Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


affärsutveckling & verksamhetsutvecklingvarumärke & strategisk kommunikation

Visionen och varumärket #4

torsdag, 26 januari, 2017

vision_varumarke_4

Fortsättning från föregående bloggpost.

När man låter varumärkesplattformen ligga till grund för alla strategier får man som sagt den samordning som behövs för att utveckla ett starkt varumärke. Vision, varumärkesplattform, strategier och affärsmål måste samspela.

Min erfarenhet är att det nödvändiga samspelet mellan vision och varumärkesplattform saknas i många företag och organisationer. De är två vitt skilda saker, istället för att bilda en affärsnyttig helhet.

Samma sak med affärsplan/affärsstrategi och varumärkesplattform – de hänger inte ihop. Trots att de i stort sett borde vara en och samma sak, i den bästa av världar.

Men, kanske är det inte så konstigt att det blir ett glapp mellan vision, affärsstrategier och varumärkesplattform:

  • För visionsarbeten och affärsstrategier anlitar man ofta traditionella managementföretag/managementkonsulter (ekonomer och ingenjörer som tänker affär, verksamhet och organisation).
  • För varumärkesarbeten anlitar man ofta traditionella kommunikationsbyråer eller varumärkesbyråer/varumärkeskonsulter (marknadsförare, kommunikatörer och kreatörer som tänker design, kommunikation och reklam).

Alltså är det lätt hänt att det uppstår ett glapp mellan ”affär” och ”kommunikation/design/reklam”. Problemet är bara att det krävs en sammanhängande helhet för att utveckla ett starkt varumärke.

Antingen behöver ledningen kunna agera i ”glappet”, eller också behöver man konsulter som länkar samman dessa båda världar. Vi på Kreafon gör det gärna :)

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Skriv en kommentar/fråga

Kommentera gärna! Skriv "anonym" i namnfältet om du vill vara anonym. Din e-post blir inte synlig för andra än bloggens administratörer. Vi förhandsgranskar alla kommentarer, därför kan det ta en stund innan din kommentar blir synlig. Olämpliga kommentarer (kränkningar, spam o.dyl) publiceras inte.