Om marknadsföring, kommunikation & utveckling sedan 2008


affärsutveckling & verksamhetsutvecklingvarumärke & strategisk kommunikation

Visionen och varumärket #4

torsdag, 26 januari, 2017

vision_varumarke_4

Fortsättning från föregående bloggpost.

När man låter varumärkesplattformen ligga till grund för alla strategier får man som sagt den samordning som behövs för att utveckla ett starkt varumärke. Vision, varumärkesplattform, strategier och affärsmål måste samspela.

Min erfarenhet är att det nödvändiga samspelet mellan vision och varumärkesplattform saknas i många företag och organisationer. De är två vitt skilda saker, istället för att bilda en affärsnyttig helhet.

Samma sak med affärsplan/affärsstrategi och varumärkesplattform – de hänger inte ihop. Trots att de i stort sett borde vara en och samma sak, i den bästa av världar.

Men, kanske är det inte så konstigt att det blir ett glapp mellan vision, affärsstrategier och varumärkesplattform:

  • För visionsarbeten och affärsstrategier anlitar man ofta traditionella managementföretag/managementkonsulter (ekonomer och ingenjörer som tänker affär, verksamhet och organisation).
  • För varumärkesarbeten anlitar man ofta traditionella kommunikationsbyråer eller varumärkesbyråer/varumärkeskonsulter (marknadsförare, kommunikatörer och kreatörer som tänker design, kommunikation och reklam).

Alltså är det lätt hänt att det uppstår ett glapp mellan ”affär” och ”kommunikation/design/reklam”. Problemet är bara att det krävs en sammanhängande helhet för att utveckla ett starkt varumärke.

Antingen behöver ledningen kunna agera i ”glappet”, eller också behöver man konsulter som länkar samman dessa båda världar. Vi på Kreafon gör det gärna :)

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL

affärsutveckling & verksamhetsutvecklingvarumärke & strategisk kommunikation

Visionen och varumärket #3

torsdag, 26 januari, 2017

vision_varumarke_3

Fortsättning från föregående bloggpost.

Jag tycker som sagt att en varumärkesplattform ska vara ett styrdokument för både verksamhet, affär och marknadsföring.

Men väldigt många varumärkesplattformar fungerar enbart som grund för kommunikation och marknadsföring. Det kan vara utomordentligt bra för produktvarumärken, men för företagsvarumärken och arbetsgivarvarumärken blir det inte så bra.

Att utveckla ett starkt varumärke handlar ju både om att göra och att kommunicera/marknadsföra – och att alla i verksamheten ska vara delaktiga, på ett eller annat sätt.

Alla strategier – oavsett de gäller kompetensförsörjning, affärsutveckling, försäljning, kundservice eller marknadsföring – måste samordnas för att bli riktigt bra. När man låter varumärkesplattformen ligga till grund för alla strategier får man den samordning som behövs.

Så här alltså: vision (”drömmen”) –> varumärkesplattform (”grunden för hur företaget/verksamheten ska drivas, och varför) –> strategier för kommunikation, marknadsföring, rekrytering, försäljning, kundservice med mera –>uppfyllda mål

Med en sådan kedja är man på väg mot ett starkare varumärke, på riktigt. Och att få till en sådan kedja kräver förstås att ledningen är med på banan – det här handlar ju om hur man vill och ska driva verksamheten, och det kan inte avgöras på kommunikationsavdelningen eller marknadsavdelningen.

Fortsättning följer: Visionen och varumärket #4

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL

affärsutveckling & verksamhetsutvecklingvarumärke & strategisk kommunikation

Visionen och varumärket #2

torsdag, 26 januari, 2017

vision_varumarke_2

Fortsättning från föregående bloggpost.

Visionen behövs alltså för att motivera alla medarbetare. Men det är egentligen bara halva sanningen. En vision visar också vägen framåt. Vart är vi på väg? Eller snarare, vart vill vi vara på väg?

Visionsarbeten kan till exempel vara bra för att skapa samsyn kring verksamheten framåt, och för att skapa engagemang internt. Det kan också vara ett tillfälle att våga eller ta sig tid att tänka framåt, något som man kanske inte hinner i vardagen.

Väldigt många visioner blir tyvärr till floskler. Det vill säga tomma ord som inte betyder något. För att undvika att det blir så måste man omsätta visionen till praktisk handling. Först i ledningsgruppen, för att sedan spridas genom hela organisationen. Det finns olika sätt att göra det på. I ett mindre företag kan det ”räcka” med en visionär och karismatisk VD, som får saker att hända.

I andra sammanhang kan ett varumärkesarbete vara ett sätt att omsätta visionen till strategitänk, praktisk handling och kommunikation. Exempel: Om visionen är i stil med ”Vi vill förändra världen” blir steg 2 att fundera över hur man ska arbeta för att göra det (varumärkesplattform).

Relationen mellan Vision och Varumärke, så som jag ser det och något förenklat: visionen visar vägen och varumärkesplattformen konkretiserar.

Här vill jag (Lena) passa på att flika in min syn på vad en varumärkesplattform är. För mig är en varumärkesplattform ett styrdokument som ska fungera för både verksamhet, affär och marknadsföring (alltså inte bara för marknadsföring och kommunikation).

Kreafon arbetar vi utifrån en metod som vi kallar TrädetTM, som säkerställer en strategisk och praktisk varumärkesplattform fullt ut. Trädet inkluderar till exempel vision, värdegrund, kärnvärden och positionering – och resulterar i en varumärkesplattform som gör nytta på riktigt, för både företag och andra slags organisationer.

Fortsättning följer: Visionen och varumärket #3

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL

affärsutveckling & verksamhetsutvecklingvarumärke & strategisk kommunikation

Visionen och varumärket #1

torsdag, 26 januari, 2017

vision_varumarke_1

Jag (Lena) fick en klok fråga idag. Den handlade om relationen mellan en verksamhets vision och verksamhetens varumärke. Alltså, hur de två förhåller sig till varandra. Mycket intressant!

Beroende på bakgrund, ”skola” och vad man arbetar med så finns det olika synsätt, och jag tänkte dela med mig av min syn på saken.

Allra först: Det jag skriver här gäller i första hand företagsvarumärken (alltså när ett företag eller en organisation är varumärket, till exempel ett försäkringsbolag eller en myndighet) – inte produktvarumärken (t.ex ett schampo). I första hand har jag dessutom tjänsteföretag och olika typer av organisationer i åtanke. Verksamheter som levererar varumärket via sina medarbetare, så att säga.

Jag ser Visionen som den ”övergripande ledstjärnan”, ett önskat tillstånd eller en målbild. Kärt barn har många namn. Men! Visionen är för mig inte alls detsamma som ett mål.

Visionen ska peppa och motivera. Det finns visioner som formuleras i stil med ”Vi ska omsätta XX miljoner om 1 år”. Kanske peppar det ledningsgruppen, men frågan är hur motiverande det känns för övriga medarbetare. Visioner i stil med ”Vi vill förändra världen (och när du jobbar här är du en del av det)” fungerar mycket bättre, så som jag ser det. Därmed inte sagt att man inte ska ha mål.

Självklart ska man ha affärsmål! De ska vara mätbara, så att man klart och tydligt kan se om man har nått sitt mål. ”Vi ska omsätta XX miljoner om 1 år” är ett exempel på ett mätbart affärsmål. Om ett år är det enkelt att se om målet är uppfyllt eller inte, genom att titta på aktuell omsättning.

Visioner behövs för att motivera medarbetare. Mål behövs för affären (eller verksamheten, om man till exempel är en organisation inom offentlig sektor). Och varumärkesplattformen behövs för att få en styrning dit man vill – och rätt marknadsföring och kommunikation.

Fortsättning: Visionen och varumärket #2

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL

forskning, undersökning, statistikvarumärke & strategisk kommunikation

Vad är ett starkt varumärke?

tisdag, 24 januari, 2017

starkt_varumarke

”Starkt varumärke” är ett välanvänt begrepp, milt uttryckt. Det kan också betyda lite vad som helst, beroende på vem som använder sig av uttrycket…

Det finns många sätt att mäta hur starkt ett varumärke är. I en undersökning som mäter både omtyckthet och kännedom, alltså hur välkänt varumärket är, hamnade IKEA, Yes, Gekås Ullared, ICA och Liseberg på topp 5. En annan undersökning mäter Sveriges bäst omtalade varumärken, och när man tittade på varumärken som det pratades mest (och bäst) om hamnade Volvo, ICA, IKEA, Michelin och Apple på topp 5.

De flesta håller nog med om att t.ex IKEA, ICA och Volvo är så kallade ”starka varumärken”. Därmed inte sagt att man måste vara ett stort företag för att ha ett starkt varumärke, skulle jag (Lena) vilja påstå.

Exempelvis kan ett ägardrivet café på en liten ort mycket väl ha ett starkt varumärke, det vill säga vara välbesökt och så omtyckt att gästerna gärna rekommenderar andra att gå dit. Begreppet ”starkt varumärke” kan i många fall vara detsamma som ”gott rykte”, om än något förenklat.

Både små och stora företag kan lära sig mycket genom att titta på starkare varumärken. Så, vad har ovan nämnda varumärken gemensamt, och varför är de starka varumärken?

Fundera på det ett slag, så återkommer jag (Lena) till det i en kommande bloggpost :)

Foto: Bildarkiv Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL