Arkiv för tagg: ‘traditionella medier’

Skilja på digitalt och traditionellt?

tisdag, 30 juni, 2015

Förra veckan kom två större framtidsspaningar om medier ut. Medieutveckling 2015 från Myndigheten för radio och tv och en avhandling från KTH. För er som gått Kreafons kurser så känns mycket igen. Individanpassat innehåll, högre tempo, video och ljud snarare än text, fler nyhetskällor, mer underhållning jämfört med djuplodande innehåll, ekonomiska intressen före publicistiska intressen, och […]

Fem anledningar till att INTE ägna sig åt marknadsföring

onsdag, 22 februari, 2012

Fem anledningar till att INTE ägna sig åt marknadsföring och kommunikation: Det kan ta fokus från ens arbetsuppgifter Man kan skapa en felaktig bild av sitt företag Det är svårt att marknadsföra om man har sekretess Marknadsföring gör företaget offentligt Marknadsföring kan öppna upp för dialog Ja, jag (Lena) är ironisk, och jag kan inte […]