Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


kommunikation i offentlig sektorsociala medier

Utmaning för kommunen i sociala medier

måndag, 14 januari, 2013

Att allt fler kommuner, närmare bestämt 76% av Sveriges alla kommuner, använder sig av sociala medier i kommunikationsarbetet kan ses som ytterligare en bekräftelse på att vi spanade rätt i vår spaning 2011 “sociala medier – självklart”.

Vad gäller kommunerna verkar sociala medier vara ganska självklart. Men för vem? Här är ett sådant tillfälle då det är intressant att titta på kundperspektivet, eller medborgarperspektivet, för att kunna vidareutveckla arbetet och kommunikationen. Kommunikationsstrategier behöver formuleras utifrån kommuninvånarna.

Medborgardialog och nyhetskanal  är kommunernas främsta syften med arbetet i sociala medier, enligt SKL:s undersökning. Båda dessa förutsätter ett intresse från kommuninvånarna, men tittar man på siffrorna för antalet gillare på kommunernas facebooksidor är intresset inte särskilt stort.

På Facebook är Karlstad den överlägset största kommunen med ca 15000 gillare, det vill säga ca 17% av kommunens invånare. För Skellefteå blir siffran ca 5% och för Södertälje ca 7%. I Malmö är det knappt 1% av kommuninvånarna som följer kommunens sida på Facebook*.

Med dessa siffror är det svårt att få till en medborgardialog i vid bemärkelse, men allt måste inte handla om masskommunikation. Eftersom kommunerna har så få gillare behöver man fundera vidare kring vad man avser med medborgardialog och vilken slags dialog man vill ha – och formulera sina kommunikationsstrategier utifrån det. Är man ute efter att kommunicera med “allmänheten” krävs fler gillare än några få procent av invånarantalet. Är man istället intresserad av en ny slags dialog, kanske mer personlig som inte går att föra i traditionella medier, då är det inte givet att “flest är bäst”.

För att fungera som en effektiv nyhetskanal krävs fler gillare än vad kommunsidorna har i dagsläget. Samtidigt bör man inte enbart fokusera på antalet gillare, för i ett krisläge blir gillarna med stor sannolikhet spridare av information, vilket skulle innebära att ett meddelande nås av fler läsare än enbart de som gillar sidan.

Hur kommer det sig att invånarna verkar ha ett såpass lågt intresse för kommuners sidor på Facebook? Om, hur, var och varför vill kommuninvånare ha dialog med kommunen? Dessa frågor är intressanta för alla Sveriges kommuner att ställa till sina invånare, för att sedan kunna utveckla kommunikationsstrategier och operativt arbete i sociala medier och andra kommunikationskanaler.

Och förresten, gillar du din kommun på Facebook? Varför eller varför inte?

*Med reservation för att alla gillare inte är kommuninvånare. Infografik: Kreafon. Klicka på bilden ovan för en större version. Bilden är fri att använda och sprida i obearbetat skick.

RELATERAT INNEHÅLL


3 kommentarer till “Utmaning för kommunen i sociala medier”

 1. John Wedderburn säger:

  Great infographic and love the fact that you make the link to the population of the kommun. This actually makes page ‘likes’ a useful measure of success. I’ve got some data over on my blog which you may be interested in, it’s a comparison of 90 difference kommun websites and, in particular, their growth over the last year. Any comments would be appreciated, check it out at: http://universityusability.wordpress.com/2013/01/14/swedish-kommuns-and-facebook-another-dirty-review/

 2. Kreafon säger:

  Thanks. We’ve been following your blog for a while. Statistics are fun! :) We’re working on an updated version of the infographic, because we found a new #2!

  The population of the kommun is relevant, but it’s hard to know if the followers live in the kommun or not. Which is perhaps also relevant. Another comparison would be to see the amount of people on Facebook who (claim to) live in the kommun. Like they did here: http://on.fb.me/W0gLd6

  -Anders

 3. Dialog och delaktighet – en utmaning! | Kreafonbloggen säger:

  […] menar ömsesidig aktivitet. Kreafons rapport Kommunen på Facebook visar att det finns en stor utvecklingspotential för kommuner. Ett kvalificerat antagande att detta gäller även andra offentliga verksamheter och […]

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.