Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


forskning, undersökning, statistikkommunikation i offentlig sektorsociala medier

Kommuner på Facebook – statistik

måndag, 21 januari, 2013

Nyligen publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultatet av sin undersökning kring kommuners användning av sociala medier. Det framkom att Facebook är den vanligaste kanalen och att “nyhetskanal” och “medborgardialog” är de främsta anledningarna till varför kommunerna vill använda sociala medier.

Därför ville vi titta närmare på kommunernas användning av sociala medier. Vi behövde en tydlig bild av hur kommuners kommunikation på Facebook faktiskt ser ut, eftersom vi ofta arbetar med kommunikationsuppdrag åt kommuner och andra offentliga verksamheter.

I vår undersökning har vi kartlagt alla kommunövergripande sidor och kommit fram till att 57% av Sveriges kommuner har en kommunövergripande sida. Vi har tittat på sidornas antal gillare, eftersom publikens storlek är relevant för den som vill nå ut med nyheter. Med tanke på kommunernas önskan om medborgardialog har vi också tittat på värdet under “pratar om det”, för att bilda oss en uppfattning om hur dialog och omgivningens engagemang ser ut.

I första hand har vi gjort kartläggningen för vår egen skull och till nytta för vårt eget arbete. Till en början använde vi oss av statistik från till exempel Socialbakers och Facebook, men upptäckte snart att de utelämnade många kommuner. Många kommunsidor tas inte med i automatiserad statistik på grund av “felaktig” eller avsaknad av kategori. Merparten av arbetet har därför bestått av manuellt arbete där vi aktivt sökt efter alla 290 kommuners sidor.

Det är möjligt att vi i vårt manuella arbete har missat sidor, men vårt resultat stämmer väl överens med SKL:s resultat (sid 5).  94%, det vill säga 165-179 kommuner*, i SKL:s undersökning säger sig använda Facebook. I vår undersökning framkommer att 166 kommuner, dvs 57% av Sveriges alla kommuner, har en kommunövergripande sida på Facebook.

Vår kartläggning visar att Karlstad är den sida med flest gillare (15130). Jokkmokk är den kommun som har flest gillare i relation till antalet kommuninvånare (40%), men viktigt att ha i åtanke är att personer som gillar en kommunsida inte nödvändigtvis bor i kommunen.

Luleå, Östersund och Leksand kan sägas vara de kommuner som lyckats bäst i sin dialog på Facebook, men innan man drar för snabba slutsatser bör man naturligtvis fördjupa sig i vad dialogen består av och om det stämmer överens med vad man som kommun lägger i betydelsen av ordet medborgardialog.

Se infografik ovan, klicka på bilden för en större visning.

*Totalt har 190 kommuner och landsting/regioner svarat på frågan “Vilka sociala kanaler använder ni?”. Det framgår inte exakt hur många kommuner som har svarat på just den frågan, men det kan variera mellan 175 och 190 st (eftersom 15 landsting/regioner har deltagit i hela undersökningen, enligt SKL).

För att kunna göra relevanta jämförelser har vi enbart inkluderat sidor med innehåll som gäller hela kommunens verksamhet och som administreras av kommunen. Ämnes-, förvaltnings- och bolagsspecifika sidor har sorterats bort. Exempelvis inkluderas inte turismrelaterade sidor som Goteborg.com (ca 39.000 gillare) och Destination Halmstad (ca 15.000 gillare) som generellt sett är mycket mer populära än kommunövergripande sidor. Infografik: Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


4 kommentarer till “Kommuner på Facebook – statistik”

 1. Kikki Sandström Inspiratör & Coach säger:

  Intressant att veta!

 2. John säger:

  Great data – you may be interested in the research I’ve been doing on this; it would complement your data by being able to add growth of the Facebook pages a metric; you’ll find all the raw data linked to from my blog.

 3. Luleå kommun och engagemang på Facebook | Andreas Johansson om Internet säger:

  […] i veckan släppte Kreafon sin undersökning om kommuner och Facebook. Kul att se att Luleå kommun placerade sig i toppen av listan över de sidor som skapar mest […]

 4. Sveriges kommuner på Facebook – rapport är på väg | Kreafonbloggen säger:

  […] Sveriges kommuner på Facebook – rapport är på väg fredag, 25 januari, 2013 RELATERAT INNEHÅLL Kommuner på Facebook – statistik […]

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.