Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


forskning, undersökning, statistikkommunikation i offentlig sektorsociala medier

Statistik för kommuner på Facebook

fredag, 22 mars, 2013

Kul med ett så stort intresse för vår rapport Kommunen på Facebook! Vi har fått en hel del frågor:

  • Har det inte funnits statistik över kommuners närvaro på Facebook förut?
    Den statistik som tidigare varit tillgängliga (via SKL) baseras på kommunernas inrapporterade uppgifter och visar enbart om kommunerna använder sociala medier eller inte. Listan omfattar inga specifika siffror för t.ex antal gillare på kommunens facebooksida, och alla kommuner finns inte med på listan. SKL:s enkätundersökning (dec 2012) visar uppgifter om kommuners facebookanvändning, men långt ifrån alla kommuner har deltagit i undersökningen.
  • Varifrån kommer statistiken i Kreafons rapport?
    Statistiken (t.ex antal personer som gillar en sida) kommer från Facebook, och bygger alltså inte på svar från kommunerna. Fram till idag har det inte funnits någon samlad statistik över alla 290 kommuner, varken på Facebook, i statistiktjänster eller på annat vis. Med manuellt arbete har vi sökt efter samtliga kommuner. Vissa kommuner har personprofiler som “sida”, några har kategoriserat som “företag” medan andra har valt kategorin “organisation”. Det är därför inte helt enkelt att hitta alla kommunsidor på Facebook.
  • Visar rapporten vilka ämnen/typer av inlägg som har genererat mest gillningar, kommentarer och delningar?
    Vi har valt att i rapporten presentera en ganska strikt kvantitativ kartläggning. Till exempel kan alltså siffrorna för Engagemang (gillningar, kommentarer och delningar) omfatta både positiva och negativa kommentarer, men utan att visa anledningen bakom. Rapporten innehåller ingen övergripande kvalitativ innehållsanalys, men naturligtvis har vi upptäckt och lärt oss en hel del under arbetets gång. I rapportens sammanfattning återfinns våra reflektioner kring hur kommuner generellt sett skulle kunna bli bättre på att arbeta med medborgardialog på Facebook.

Rapporten i sin helhet kan beställas från Kreafon.
Här kan du provbläddra»

Foto: Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.