Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


entreprenörskap, företagande, näringslivKreafonbokensociala medier

Lönsamhet och affärsnytta i sociala medier

måndag, 13 maj, 2013

Bill Gates lär ha sagt att vi alltid överskattar vad som kommer att hända inom tre år. Men underskattar vad som kommer att hända inom tio år.

Det är fyra år sedan jag (Lena) skrev boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier och nu håller jag på med en omarbetad upplaga.

Överskattade vi 2009 hur användningen av sociala medier skulle se ut 2013? Ja, förmodligen. Utveckling går ofta inte lika snabbt som man kan tro. Åtminstone inte för den stora massan. Men visst har det hänt mycket de senaste fyra åren. Det är ju anledningen till varför jag nu arbetar med en omarbetad upplaga.

Sociala medier har blivit ett mer självklart inslag i många sammanhang. Idag nämns inte ordet ”revolution” lika ofta när någon ska beskriva vad sociala medier är.

Fler människor och företag använder sociala medier och frågorna har mognat. Enligt en undersökning från i år genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och Telia har företagens engagemang i sociala medier fördubblats på tre år, från 16 till 33 procent.

Sociala medier har blivit mer självklart för många företag och offentliga verksamheter. Däremot råder osäkerhet kring hur man bäst drar nytta av sociala medier, och vilken nytta man kan förvänta sig.

Enligt tidigare nämnda undersökning svarar de flesta ”ett starkare varumärke” och ”nöjdare kunder” som största nyttan. Tilltron för sociala medier är som lägst när det gäller ”ökad lönsamhet”.

Om man för tre år sedan såg sociala medier som en ny reklamkanal och kanske en genväg till fler kunder och ökade försäljningssiffror är man sannolikt lite besviken idag, även om det naturligtvis finns företag som verkligen ökat sin lönsamhet tack vare sociala medier.

Men för de flesta är det inte så lätt. Dessutom blir det svårare i takt med att allt fler företag konkurrerar om konsumenternas engagemang i sociala medier.

Då är det inte alls konstigt att man börjar tveka. Är det här med sociala medier något att ha egentligen? Kan de verkligen tillföra lönsamhet?

Många bekymrar sig över hur man mäter nyttan av sociala medier. De företag som självklart ser nytta och vinster funderar mindre över den saken. Men kanske är det så, generellt sett, att förvirringen kring marknadskommunikation är större än någonsin idag (och kanske är det något man ogärna pratar högt om).

Vi står i ett skifte, där det inte alls är självklart hur medieutbud, människors medieanvändning och företags marknadskommunikation kommer att se ut om tre och tio år.

Företag och marknadsförare kan se att traditionella sätt inte har samma genomslag som förr (men fortsätter i gamla hjulspår i brist på annat). Samtidigt är man frustrerad över att satsningarna i sociala medier inte ger mer (och vill ha bevis och kvitto på att det ska fungera).

Visst har det hänt mycket de senaste fyra-fem åren. Men vad gäller marknadskommunikation i sociala medier finns mycket kvar att utveckla. Tänk bara på vilken tid e-handeln har behövt för att bli vad det är idag (15 år?) – och än finns mycket kvar att göra.

Ledningsgrupper behöver mer kunskap och bättre förståelse för att kunna engagera sig mer. Det behövs adderas ett affärstänk till kommunikationen. Koppla ihop seniorer med juniorer, olika avdelningar med varandra. Tillsammans kan ni skapa det som krävs.

Sociala medier är inte bra eller dåligt. Det handlar om att vissa företag är mer kompetenta än andra. Självklart kan sociala medier bidra till affärsnytta och ”ökad lönsamhet”. Borde inte det ligga i svaret ”ett starkare varumärke”? Vad annars ska man med ett starkare varumärke till?

Så, istället för att fundera över om sociala medier är något att ha, fokusera på den egna kompetensen. Ställ en annan fråga: Hur kan vi utveckla oss för att bättre dra nytta av sociala medier på ett sätt som passar oss?

Arbetar du på ett företag som har positiva eller negativa erfarenheter av kommunikation i sociala medier? Då vill jag gärna komma i kontakt med dig inför arbetet med min kommande bok. Kontakta mig gärna på mailadressen nedan. Än finns inget bestämt utgivningsdatum. Men vill du redan nu förboka ett ex av boken så maila bok@kreafon.se (inte bindande). Foto: Skärmdump från Veckans Brief 13 som presenterar undersökningen från Cisco, Telia och TNS Sifo.

RELATERAT INNEHÅLL


1 kommentar till “Lönsamhet och affärsnytta i sociala medier”

  1. Därför misslyckas företag med sociala medier | Kreafonbloggen säger:

    […] med kloka människor i min omgivning och pusslar. Som jag nämnde tidigare finns det fortfarande mycket för företag att utveckla vad gäller marknadsföring och kommunikation i sociala […]

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.