Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


i göteborgkommunikation i offentlig sektorsociala medier

En eloge till SKL för modigt nytänkande på Facebook

torsdag, 12 september, 2013

Jag (Lena) har arbetat med sociala medier och rekrytering av familjehem* de senaste tre åren, främst via ett projekt startat på initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Jag är mycket stolt över att få vara en del av detta viktiga arbete!

Familjehemskonferensen i Göteborg summerade vi resultaten från det senaste årets arbete och detta unika projekt. En eloge till SKL för modigt nytänkande!

Det hela började med att vi på Kreafon, i samarbete med SKL, tog fram en lathund som gavs ut av SKL. Därefter bjöd SKL in ett antal familjehemsrekryterare från olika kommuner som fick delta i lärandeseminarier under 2012-2013. Vi på Kreafon utbildade i att starta upp och administrera sidor på Facebook. Vad kan man skriva? Vilka bilder bör man undvika? Hur får man fler gillare? Hur ser juridiken ut och hur bemöter man kommentarer?

Under konferensen summerade SKL (Elisabeth Melin), Kreafon (jag, Lena Leigert) och Göteborgs Stad (Agneta Blocksjö Attar) projektet i sin helhet.

De kommuner som deltagit i projektet är:

Här är ett axplock av den nytta som deltagarna i projektet kan se.
Sidan på Facebook är:

  • En bra kanal för information
  • Möjlighet att få kontakt med intresserade
  • Ett sätt att skapa relation med blivande familjehem (De som ”kanske” är intresserade av att blir familjehem väljer att gilla sidan, och tar kontakt när de sedan bestämt sig)

Familjehemsrekryterarna har också berättat att:

  • Facebook genererar fler intresseanmälningar* än vad annonsering i dagspress gör
  • Sidan på Facebook är en bra kanal för att berätta om verksamheten och svara på frågor
  • Det har hänt att man fått in fler intresseanmälningar än vad man egentligen kan hantera för att kunna hålla en god service, och har därför varit tvungna att ”ligga lite lågt” i vissa perioder (därmed inte sagt att man får in tillräckligt många… Varje barn matchas med ett potentiellt familjehem och det behövs ett stort urval)

Att ”mäta sociala medier” är alltid ett ämne som kan diskuteras (Hur? Vad?). Det kan vara svårt att få fram exakt vad en facebooksida har lett till, men som exempel berättade Agneta Blocksjö Attar från Göteborgs Stad att antalet intresseanmälningar ökat med 150 % (!) sedan de startade sin sida på Facebook.

Vill du också börja arbeta med rekrytering via Facebook? Välkommen att kontakta Kreafon eller någon av projektets deltagare (se länkar ovan)

*”fosterhem”, dvs ”vanliga familjer” som tar emot barn/ungdom som av någon anledning inte (alltid) kan bo hos sina biologiska föräldrar.
** Familjer som är intresserade av att engagera sig som familjehem.
PS. Visste du att ca 25.000 barn i Sverige inte kan bo hemma hos sin familj under hela eller delar av året? Det råder brist på familjehem.Vill du engagera dig som stödperson eller familjehem? Kontakta familjehemsrekryterare i din kommun. Se din kommuns hemsida för mer information.

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.