Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


Kreafon kommunikationsbyråvarumärke & strategisk kommunikation

Det går inte att köpa sitt varumärke från en byrå

tisdag, 25 februari, 2014

varumarke_teamwork

”Vi vill alltså inte ha en byråproduktion” sa rösten igen, ungefär för tredje gången i telefonsamtalet. Och jag (Lena) tog det hela igen…

Jag har haft en hel del liknande samtal på sistone.

Ungefär så här: Företag/organisation är intresserade av att börja arbeta med sitt varumärke. Eller rättare sagt, man vill återuppta arbetet med varumärket. I bagaget har man ett påbörjat varumärkesarbete som kom av sig. Det blev en varumärkesplattform, men inte så mycket mer.

En av de identifierade orsakerna är att allt stannade av när byrån levererat och gjort sitt. Kvar blev frågor som “Men hur implementerar vi då?” och “Vad ska vi använda plattformen till?”. Eftersom man saknade svar användes inte varumärkesplattformen och den föll i glömska.

Därför vill man inte ha en ”byråproduktion”, det vill säga en varumärkesplattform som är formulerad av en byrå, som man själv inte riktigt står för och som man inte vet hur man ska arbeta med i praktiken. Fullt begripligt. Det skulle inte jag heller vilja ha som företagsledare, kommunikatör eller marknadsförare.

På Kreafon arbetar vi som bekant med olika typer av varumärkesarbeten. Bland annat arbetar vi med att ta fram varumärkesplattformar och kommunikationsstrategier kring varumärket. Men, vi gör inte detta åt våra uppdragsgivare. Vi gör det tillsammans med.

  • Därför sker arbetet i workshop-form, tillsammans med ledning och andra (olika medarbetare inblandade beroende på i vilken fas arbetet befinner sig i).
  • Vi gör inte allt arbete åt vår uppdragsgivare, eftersom det bara är ledningsgruppen och andra på företaget som har svar på vissa frågor. Vi skulle kunna ”hitta på något som låter bra”, men vi vill inte arbeta på det sättet.
  • Vi formulerar gärna den slutgiltiga varumärkesplattformen, men då sker detta i nära samarbete med uppdragsgivaren och som en direkt följd av det som framkommit under workshopparna.
  • Vårt arbetssätt gör att ledning och medarbetare involverade redan från start, så att implementeringen inte blir ett separat projekt som påbörjas först när plattformen är klar. Implementeringen påbörjas redan från dag ett, så att säga.
  • Vi är också noga med att förmedla vår syn på det hela: En varumärkesplattform är en viktig förutsättning för ett givande varumärkesarbete. Men man är absolut inte färdig bara för att varumärkesplattformen är klar. En varumärkesplattform är bara början.

När plattformen är på plats börjar resan mot det man vill vara, vilket naturligtvis berör allt från rekryteringsbehov och produktutveckling till kvalitetsarbete, servicerutiner och marknadsföring. Vägen mot ett starkt varumärke handlar om väldigt mycket mer än “bara” reklam och extern kommunikation!

När ambitioner och visioner sätts på prov och det gäller få medarbetarna med på tåget blir varumärkesplattformen ett oerhört viktigt styrdokument. Håller den för att leda företaget och verksamheten in i framtiden? Fungerar varumärkesplattformen som grund för kommunikationsstrategier och handlingsplaner?

För att fungera som styrdokument måste en varumärkesplattform komma inifrån företaget. En ”byråproduktion” håller inte. Och det har inget att göra med om byrån är ”bra” eller ”dålig”.

Det viktigaste Kreafon som externa varumärkeskonsulter tillför är, som jag ser det:

  • Att vi kan ställa de rätta frågorna och få fram givande resonemang på en workshop, tack vare lång erfarenhet från en mängd olika varumärkesprojekt, alla med sina utmaningar.
  • Ett utifrånperspektiv. Vi ser saker och ting med andra ögon och har möjlighet att ställa även obekväma frågor.
  • Lärdomar från andra utvecklingsprojekt gör att vi är vana vid strategiska resonemang. Vi kan dra paralleller till andra verksamheter och branscher, för att undvika att man fastnar i det vanliga “följa John-beteendet” där man bara tittar på de andra företagen i branschen.

Vi guidar, utmanar och stöttar er i varumärkesarbetet, men med största respekt för att ni själva vet vad som är bäst för verksamheten. Vår främsta uppgift är att få fram svaren ni själva sitter inne på, och vara en coach i era strategiska resonemang.

Det går inte att köpa sitt varumärke från en byrå, men en extern part kan ge ett värdefullt stöd på vägen mot ett starkare varumärke. Så arbetar vi på Kreafon.

Läs mer: Så arbetar Kreafon med varumärkesfrågor. Utbildning: Framgångsrikt varumärke. Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.