Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


PR & kommunikationsociala medier

Vad är PR?

måndag, 7 april, 2014

pr

För sex år sedan hade vi denna rubrik –  Vad är PR? – på en bloggpost, och frågan känns lika aktuell idag. Svaren kan göras långa, det går till exempel att dela upp PR-begreppet i många olika delar (varav så kallad marknads-PR är en del). Men här kommer ändå några sammanfattande svar:

Vad är PR?
PR står för public relations, ungefär ”omvärldsrelationer”, enligt Wikipedia som fortsätter: ”Public relations är främjande åtgärder som syftar till att hantera anseendet för en person eller en organisation.

Främjande åtgärder kan till exempel vara att arbeta för att få publicitet i nyhetsmedier, ta plats i pågående debatt eller spridning i sociala medier. Att arbeta i sina egna kanaler i sociala medier kan också ses som PR-arbete. Hur man arbetar med PR beror naturligtvis på vad man är för typ av företag och vad man vill uppnå. Ett konsumentföretag vill öka uppmärksamheten för en produkt eller stärka sitt varumärke, ett business to business-företag vill öka sin status i branschen och en myndighet vill få upp en särskild fråga på tapeten, till exempel.

Vad är reklam och vad är PR?
Det finns en gråzon mellan PR och reklam, särskilt i takt med att teknik och mediebranschen förändrar sig, men här är några relativt tydliga skillnader:

  • Reklam finns i så kallade köpa kanaler, till exempel en köpt annonsplats i en tidning.
  • Traditionellt sett arbetar man oftare utifrån mer ”inringade målgrupper” inom reklam (till exempel ett riktat utskick), medan PR når en bredare publik.
  • Reklam kan ofta vara lättare att mäta (”hur många nappade på erbjudandet”) medan det kan vara mer komplext att mäta effekten av PR.

Varför jobba med PR som företag?
Att arbeta parallellt med både reklam och PR brukar vara en god idé. Reklam kan göra saker som inte PR kan, och tvärtom.

Generellt sett har folk större förtroende för så kallade oköpta kanaler. Det vill säga: Att bli positivt omskriven i en tidningsartikel kan göra mer för företagets goda rykte och varumärke än vad en annons kan. Ett aktivt PR-arbete kan också göra att man når en bredare publik, jämfört om man bara arbetar med reklam.

Men vi är ju ett bra företag, räcker inte det?
Kan tyckas, men oftast krävs mer än så för att få publicitet. Säkerligen har ni nyhetsvärda händelser och kunskaper som kan vara intressanta för journalister och omvärld. Att hitta sådana nyhetsvärden och aktivt arbeta för att få publicitet är ett par exempel som vi pratar om på kursen Praktisk PR där du får lära dig PR-arbete, både i traditionella och sociala medier, från planering till genomförande.

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.