Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


föreläsning, kurs, utbildningsociala medier

Förankra arbetet med sociala medier i ledningen

onsdag, 19 november, 2014

varberg_mats

Mats Ericson arbetar som utvecklingsstrateg inom kommunikation på socialförvaltningen i Varbergs kommun. Han gör allt från strategiskt till operativt arbete, från hemsida till sociala medier och PR. Som så många andra kommunikatörer bär han ensam ansvaret för såväl den interna som externa kommunikationen. I våras gick Mats vår kurs Social Media Manager (nästa tillfälle är i januari) och vi ringde upp honom för att höra hur arbetet i de olika kanalerna går.

Hej Mats! Varför gick du kursen Social Media Manager?
– Jag kände att jag behövde uppdatera mig. Jag ville ta del av lite ny forskning, få lite modeller att arbeta efter samt få en djupare förståelse. Tidigare hade jag inte lagt så stort fokus på sociala medier, det har varit så mycket annat. Men det var dags att ta ett nytt grepp om våra sociala kanaler. Jag valde er för att det känns som ni ligger i framkant, jag har tagit del av er rapport Kommunen på Facebook och därför kändes ni extra relevanta.

Hur arbetar ni med social medier idag?
– Vi har resonerat så på förvaltningen att de som är nära kunderna inom våra viktigaste utvecklingsområden ska skriva på sociala medier. Så ytterligare en anledning till att jag gick kursen var att jag ville kunna stödja andra i deras arbete. Förse dem med idéer, tankar och hjälpa dem med ett strategiskt tänk. Idag har kommunen en facebooksida för Varberg i stort men vi har även undersidor för olika enheter. Vi har till exempel en facebooksida för ungdomsrådgivningen där vi möter ungdomar i behov av stöd och en annan facebooksida för kontaktmannapoolen där vi bland annat arbetar med rekrytering av stödfamiljer och kontaktpersoner. Sen har vi även startat bloggar om aktiviteter på våra seniorcenter. Twitter använder jag idag först och främst till egen omvärldsbevakning.

Vilken nytta har du av kursen i ditt dagliga arbete?
– Kursen tydliggjorde förhållningssätt och metodik för sociala medier utifrån användarens villkor. Den hjälpte mig även att tänka kring ton, innehåll och kanal. Det har jag hjälp av både i det strategiska planeringsarbetet och när jag fungerar som ett stöd till de avdelningar som har egna sidor.

Dina tre bästa tips om social medier?

  1.  Låt ledningsgruppen vara med och prioritera inriktningen för sociala medier utifrån hur det bidrar till visionen och målen, samt utifrån ett nyttoperspektiv för målgrupperna. Kursen hjälpte mig att ta med och tydliggöra nyttoperspektivet för ledningsgruppen.
  2. Låt inte interna organisatoriska gränser (organisation, kultur, historik, arbetssätt, geografiska plats m.m) begränsa möjligheterna att gemensamt skapa nytta för användarna utifrån deras perspektiv.  Lyft tanken bortom det. Genom kursen fick jag upp mina ögon för denna fälla som jag tycker det kan vara lätt att hamna i.
  3. Uthållighet.

Foto: Varbergs kommun

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.