Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


kommunikation i offentlig sektorvarumärke & strategisk kommunikation

Kommunen som varumärke? #2

måndag, 23 februari, 2015

varumarke_kommun

Fortsättning från tidigare bloggpost.

På sistone har jag (Lena) fått en del frågor kring begreppet varumärke kopplat till kommuner. Här kommer ytterligare några av frågorna och mina svar:

Är det rimligt att kommunens kommunikatörer ”bestämmer kommunens varumärke”?
Nej, som jag ser det är det inte kommunikationsavdelningens uppgift att ”bestämma kommunens varumärke”. Däremot kan en kommunikatör vägleda arbetet, och ha ansvar för de delar som handlar om kommunikation, internt och externt.

Det är varken kommunikatörer eller andra tjänstemän som ska ”bestämma kommunens varumärke”. Det är politiken som styr kommuner (vad). Utifrån deras beslut agerar kommunens tjänstemän (hur). Ett varumärkesarbete ska alltså gå i linje med vad som beslutats av politikerna, inte ”hittas på” av kommunikatörer, andra tjänstemän eller externa reklambyråer, varumärkeskonsulter och kommunikationsbyråer.

Till exempel: Politiskt beslut fattas om visionen för en kommun. Lite förenklat skulle man i kommunsammanhang kunna beskriva visionen som ett slags styrdokument som pekar ut en riktning. Denna riktning bör ligga till grund för ett eventuellt varumärkesarbete, och i varumärkesarbetet bör man – som jag ser det – absolut inte bortse från den riktning som visionen pekar ut.

Kommunens tjänstemän bör alltså ställa sig frågan: Hur bör vi arbeta med kommunens varumärke (rykte/renommé/attraktionskraft) för att arbeta med kommunens vision i sikte?

Så, utifrån visionen kan man alltså hitta på en slogan och kommunicera ut den – och så är det klart?
Nej. Formuleringar i visionen är önsketänkande. Beskrivningar vad man vill, i framtiden. Ett varumärke är ett löfte, som man ska hålla, nu. Varje gång man inte håller sitt löfte försvagas varumärket, lite enkelt förklarat.

Jag rekommenderar inte att man formulerar ett löfte (en slogan) utifrån ett önsketänkande. Det är bättre att utgå från vad som finns idag och lova sådant som man vet att man i sitt agerande kan hålla. Alltså inte utlova ”god service” om man vet med sig att man har mycket att arbeta med för att nå upp till en hög servicenivå.

Däremot är det väldigt väsentligt att definiera vart man är på väg och ambitionsnivå (”vi vill uppfattas som servicefokuserad organisation”) och arbeta med sin verksamhetsutveckling för att eftersträva detta – för att sedan kunna utlova god service.

På så sätt undviker man att inge falska förhoppningar och folk slipper att bli besvikna.

(fortsättning följer)

 

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.