Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


guider & tipsKreafon kommunikationsbyråvarumärke & strategisk kommunikation

Varumärkets ordlista
– varumärkesskolan #2

fredag, 26 februari, 2016

varumarkesskolan_ordlista-01

Det förekommer som sagt en hel del begrepp inom varumärkesutveckling. Ofta uppstår förvirring eftersom det saknas överenskomna definitioner.

Nedan följer en ordlista över några av de vanligaste orden och begreppen relaterade till varumärke och varumärkesutveckling, och hur vi på Kreafon använder dessa begrepp.

Grafisk profil/Visuell identitet – Enhetlig användning av logotyp, profilfärger och andra grafiska element och visuella kännetecken.

Image – Omvärldens uppfattning av varumärket.

Logotyp – Visuell symbol. Kan bestå av bild, enbart bokstäver eller en kombination.

Positionering – Att medvetet välja ut och sträva efter en position jämfört med konkurrenterna. Varför ska våra kunder/blivande medarbetare/besökare välja oss?

Profil – Egen önskad bild. Hur vill vi uppfattas av andra?

Varumärke – Består av yttre beståndsdelar (namn, logotyp, färger) och emotionella beståndsdelar (känslomässiga värden som associeras och kopplas till varumärket). Kan ses som ett löfte gentemot omgivningen.

Varumärkeshierarki – Struktur över hur ett företag organiserar och arbetar med sina olika varumärken.

Varumärkesplattform – Ett styrdokument som omfattar bland annat vision, positionering och värdegrund. Talar om vad varumärket är idag och vart man är på väg. Bör kompletteras med kommunikationsstrategier och handlingsplaner som aktiverar varumärket.

Varumärkesstrategi – Ett begrepp som används på väldigt många olika sätt. Vi använder det framför allt som synonym till varumärkeshierarki, eller det övergripande tänket bakom hur man vill utveckla sitt varumärke.

Vision – Den övergripande ledstjärnan

Värdegrund – Gemensamma värderingar

Läs mer: Varumärke och affärsutveckling – våra tjänster, En varumärkesplattform blir till och Strategiskt varumärkesarbete 2-dagarsutbildning

Bild: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.