Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


affärsutveckling & verksamhetsutvecklingarbetsgivarvarumärke & employer brandinginternkommunikationvarumärke & strategisk kommunikation

Varumärket – by the book #2

torsdag, 7 december, 2017

varumarket_bythebook

Fortsättning på den tidigare bloggposten varumärket by the book #1:

Exempel på utmaningar som i stort sett aldrig nämns i varumärkesteorin och i varumärkeslitteraturen, men som ofta förekommer i verkligheten (och som det ogärna pratas öppet om):

  • Interna stridigheter, t.ex att olika avdelningar vill ha sina egna varumärken eller konflikter på personnivå. Inte ovanligt alls! Och det finns många olika lösningar, beroende på situation och förutsättningar.
  • Oenighet kring ”företagsvarumärket” och ”arbetsgivarvarumärket/employer branding”. Vem äger frågan? Hur ska de båda varumärkena samverka? Vem ska bestämma? Vanligt! Vad ska HR göra, vad ska Marknad göra – och vad är ledningsfrågor? Det finns inga rätt eller fel svar här, det finns många olika ”rätt”. Och många metoder för att komma fram till sitt rätta svar. Generellt sett förespråkar vi metoden ”starka tillsammans” och jobbar utifrån den :) (och förresten, varför dela upp det i olika “varumärken”, det kanske handlar om samma sak?)
  • Ledningen tycker att det är viktigt att alla bidrar till att ”stärka varumärket”, men det finns varken lust eller budget för att ta fram en varumärkesstrategi och en varumärkesplattform. Inte sällsynt! Väldigt många personer, företag och organisationer gillar att använda begreppet ”stärka varumärket”. Inte lika många kan ge en tydlig förklaring på vad de egentligen menar (för det kan vara ganska komplext).Om ”alla” förväntas att bidra, så behöver ”alla” veta vad som menas och vilka förväntningar som finns på de enskilda individerna. Alltså behövs det en varumärkesstrategi och med största sannolikhet även en varumärkesplattform. Och en plan för hur internkommunikationen ska gå till. Och några som ser till att det händer och att det blir så.

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.