Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


affärsutveckling & verksamhetsutvecklingforskning, undersökning, statistikinternkommunikationkommunikation & ledarskapvarumärke & strategisk kommunikation

Varumärket och den kommunikativa organisationen

onsdag, 10 april, 2019

kommunikativa_organisationen

I början av året släpptes rapporten ”Den kommunikativa organisationen”. Den sammanfattar ett forskningsprojekt som pågått mellan 2014 och 2018,  genomfört av forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet är världsunikt, eftersom:

  • det bygger på ett mycket stort empiriskt material och
  • det analyserar både kommunikatörer, chefer och medarbetares uppfattning.

Syftet är att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång. Både företag (bl.a NCC, Ikea och Eon) och offentliga organisationer (bl.a Länsstyrelsen Västernorrland, Malmö stad och Polismyndigheten) har varit med i studien.

Rapporten är späckad av klokheter. Inte minst lyfter man fram högsta ledningens, chefers roll och alla medarbetares viktiga roll:

”Den kommunikativa organisationen kan med andra ord inte uppstå och skötas endast med kommunikatörernas insatser och arbete. Medarbetare och chefer har också ett kommunikativt uppdrag som totalt sett också är större än kommunikatörernas.”

Jag gillar särskilt de åtta sista orden. Just detta tror jag är en stor utmaning för många kommunikatörer och kommunikationsavdelningar på både företag och offentliga organisationer – att få andra att förstå sin betydelse för företagets/organisationens kommunikation. Vilket i sin tur handlar om ledarskap och medarbetarskap. Eller ännu tydligare: kommunikativt ledarskap och kommunikativt medarbetarskap.

Hur man än vänder och vrider på det blir det tydligt att strategisk kommunikation är något som måste prioriteras på högsta ledningsnivå. Och förmodligen skulle många ledningsgrupper gynnas av kompetensutveckling inom strategisk kommunikation.

Utmaningen blir väldigt tydligt när det kommer till varumärkesfrågan. Fortfarande finns en missuppfattning om att det är kommunikatörer, marknadsavdelningar och/eller kommunikationsbyråer som ”skapar varumärket”. Visst har de ett finger med i spelet, men om inte ledningen är med på banan finns det alltid en begränsning. Att framgångsrikt implementera varumärkesstrategier, aktivera varumärket och få alla att ”leva varumärket” förutsätter att alla – ledning, chefer och medarbetare – förstår sin roll som medskapare av varumärket:

”De föreställningar som skapas, förändras eller befästs vid ett möte mellan medarbetare och kunder eller medborgare får samlat större och mer övergripande effekter, exempelvis när det gäller anseende och förtroende.”

Ett varumärke kan sägas vara ett löfte och/eller människors samlade förväntningar på ett företag, en organisation eller en plats. Begreppet varumärke kan också förklaras med synonymer som ”anseende”, ”förtroende” och ”attraktionskraft”.

Summa summarum: Rapporten ”Den kommunikativa organisationen” innehåller mycket intressant för företag och organisationer som vill stärka sitt varumärke och utveckla internkommunikationen. Allt för en mer framgångsrik måluppfyllelse. Kanske skulle man kunna påstå att ju mer kommunikativ en organisation är desto större potential för varumärket.

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.