Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


arbetsgivarvarumärke & employer brandingkommunikation i offentlig sektor

Varumärket i offentlig sektor – bra eller dåligt?

måndag, 26 augusti, 2019

kommunen_varumarket

När jag arbetar med och föreläser om varumärkesfrågor använder jag mig ofta av synonymer, som till exempel förtroende och anseende.

Förtroende och anseende är något man förtjänar – inte något man själv kan hitta på eller fuska sig till (åtminstone inte i längden). Varumärket är något som formas i människors medvetande, baserat på vad man gör och kommunicerar – men också vad andra säger om en.

Under veckan som gick har jag läst en del missförstånd och negativ kritik vad gäller varumärket i offentlig sektor. I synnerhet vad gäller employer branding i offentlig sektor. En del av kritiken är befogad, men trist nog blev ord från den här bloggen förvrängda när de togs ur sitt sammanhang. Därav dessa rader.

Visst är allt som rör varumärke ett brokigt område. Men om jag pratar för mig, och Kreafon, så skulle jag säga:

  • Professionell varumärkesutveckling idag är inte detsamma som ”reklamkampanjer”. Snarare handlar det om organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, strategisk kommunikation och faktisk handling. Att göra och säga saker som ökar förtroende och anseende. För att, som organisation, kunna göra det behöver man ofta arbeta med organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap för att skapa förutsättningar för motiverade medarbetare som trivs (tillitsbaserad styrning).
  • Agerande och kommunikation måste gå hand i hand! Utlovar en arbetsgivare ”bästa arbetsmiljön” så måste denne också visa – i handling – att man verkar för att det ska vara så. I annat fall faller kommunikationen platt. I värsta fall försvagas varumärket (förtroendet) när medarbetarna upplever det som tomma ord.
  • ”Varumärkesutveckling” är inte per automatik sammankopplat med ”new public management” (NPM). I vissa fall (borde vara alla, enligt mig) är det rent av tvärtom. Till exempel när en organisation arbetar med förändringar med sikte på en mer tillitsbaserad styrning, för både medarbetares och invånares skull.
  • Ibland blir det fel. Det kan bero på olika förväntningar och förkunskaper hos både beställare och utförare. Och, som sagt, det finns flera olika synsätt på detta med varumärke och employer branding i offentliga verksamheter. Personligen tror jag på att utveckla kompetensen (hos ledning, tjänstemän men också politiker) vad gäller upphandlingsförfarande, arbetsmetoder och genomförande. Jag tror också att leverantörer på ett ännu tydligare sätt kan beskriva synsätt, metoder och sin inriktning (strategisk, visuell, kommunikativ, operativ etc) och på så sätt göra det lättare för beställaren att välja lämpligt alternativ.

    Dessutom behövs – hos både beställare och utförare – en ödmjukhet inför hur svårt det faktiskt är att nå fram – fullt ut – i den egna organisationen och skapa förutsättning för förändringar. Därför, enligt mig, bör modernt varumärkesarbete till största delen bestå av internt arbete (inte extern reklamkommunikation) – till exempel internkommunikation, ledarskap och medarbetarskap i alla led.

Mer om detta finns att läsa i min bok Kommunen & varumärket (som är relevant även för regioner) för den som är nyfiken. I rapporten Attraktiv region & kommun finns också mer att läsa.

Foto: Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.