Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


kommunikation i offentlig sektorsociala medier

Nej, kommunen är inte pajig på YouTube

torsdag, 5 september, 2019

kommunen_youtube

Jag läste en krönika där någon gör sig lustig över kommuners ”pajiga videor” på YouTube. Kontentan av krönikan är att kommuner inte borde göra videor, eftersom ingen ser dem och då är det slöseri med skattemedel. Jag håller inte med.

Framförallt ogillar jag krönikans raljanta ton i kombination med uppenbar okunskap, alternativt medveten ovilja till förståelse för sammanhang och helhet.

Jag råkar sitta på exakta fakta hur det står till med Sveriges kommuner på YouTube, eftersom vi på Kreafon i år gjorde Sveriges första kartläggning någonsin (mig veterligen) av alla kommuners närvaro på YouTube.

Därför kan jag berätta att 92% av Sveriges kommuner har en kommunövergripande youtubekanal. Jag kan också berätta att kommuner använder YouTube på väldigt olika sätt. Vissa visar kommunfullmäktige, medan andra kommuner publicerar informationsfilmer av olika slag. En kommun (bara en, mig veterligen) har en vloggande stadsdirektör.

Fem kommuner hade över 100.000 visningar förra året. Det är ingenting jämfört med PewDiePie och andra storheter, men ändå. Samtidigt vill jag passa på att flika in att ”visningar på YouTube” inte alltid är hela sanningen. Kommuner använder sina videor även i andra sammanhang. Fler kan alltså ha sett filmerna, men inte på YouTube.

När vi mäter antalet prenumeranter i relation till antalet invånare ser vi att små kommuner lyckas väl, precis som på Facebook. Övertorneå, Grästorp, Kalix, Älvsbyn och Bengtsfors toppar den listan.

Listan över antal visningar relaterat till invånarantal toppas även den av många små kommuner: Åsele, Vadstena, Grästorp, Karlstad och Kalix.

Det finns mycket som kommuner kan göra mycket bättre, när det kommer till YouTube. Men många gör redan mycket gott. Som jag ser det är kommuners användning av YouTube i sin linda. Mycket påminner mig om hur kommuner använde Facebook runt 2013 (när vi mätte kommuners användning av Facebook första gången). Man provar sig fram, och det är inte givet att man träffar rätt direkt. Vissa har redan hittat sin grej och märker ett stort värde.

Så, hur mäter man värde och nytta då? Det beror förstås på hur man formulerat syfte och mål. När jag intervjuade stadsdirektören i Uppsala berättade han att syftet är att skapa stolthet över Uppsala kommun och Uppsala som plats. Men också att vara synlig som ledare, och inspirera och vara ett stöd för chefer och ledare i organisationen. Responsen har varit positiv, från både medarbetare och politiker.

Trots att vi i Kreafons rapport gör kvantitativa mätningar tror jag inte att enbart kvantitativa mått ger hela svaret. Antal prenumeranter och visningar säger inte allt.

Kommuners videor har generellt sett inte många visningar (jämfört med många företag och youtubers), men de kan göra stor nytta ändå. Till exempel har film på flera håll visat sig vara ett bra sätt att kommunicera med personer som av olika anledningar har svårt att ta till sig skriven text. Videor och YouTube är också ett försök att nå de unga, nu och framöver. Många av dessa användare har ju YouTube som förstahandsval, före Google, när de söker information.

Att kommuner använder sig av flera olika kommunikationskanaler i strävan efter att nå så brett som möjligt tycker jag är sunt. Förr kunde de flesta kommuninvånare nås via lokaltidningen. Idag är det inte så. Att kommunen har en ambition att nå ut till allmänheten skulle jag inte kalla slöseri. Tvärtom. Att informera, kommunicera och vara transparent – gentemot alla – är en del av kommunens uppdrag.

Generellt sett, med den förkunskap jag har, skulle jag inte kalla kommuners närvaro på YouTube för ”pajiga videor” och ”slöseri med skattemedel”. Däremot kan många kommuner utveckla sin närvaro och aktivitet på YouTube, i syfte att skapa värdefulla kanaler för kommunens invånare, företagare och besökare. Visst finns det utvecklingspotential!

Jag är övertygad om att vi kommer att få se exempel på det de kommande åren, precis som vi har gjort på Facebook. YouTube är en viktig kommunikationskanal för användare som inte finns på Facebook och/eller för människor som av olika anledningar föredrar rörlig media. Så är det redan, och mycket talar för att YouTube kommer att bli en ännu viktigare kanal framöver.

Läs mer: All statistik över kommuner på YouTube och andra sociala medier återfinns i rapporten Attraktiv region & kommun 2019. Foto: Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL


Comments are closed.

Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på denna bloggpost.

Kontakta Kreafon!

Är du intresserad av konsultation eller utbildning, eller vill veta mer om Kreafons tjänster och böcker? Slå en signal på 031-708 99 25, eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Behöver du support för t.ex Instagram och Facebook ber vi dig att kontakta dessa företag direkt. Tyvärr har vi inte möjlighet att ge support i enskilda ärenden.