Starkare varumärke och smart kommunikation i en digital värld


arbetsgivarvarumärke & employer brandingdigital kommunikation & digital marknadsföringföreläsning, kurs, utbildning

Arbetsgivarvarumärket – vem äger frågan?

tisdag, 11 september, 2018

arbetsgivarvarumarket

Det är inte bara ett alltför starkt ”produktfokus” som är en utmaning vad gäller arbetsgivarvarumärket.

En annan utmaning kopplad till arbetsgivarvarumärket är vem som äger frågan. Vilken avdelning ska ha hand om arbetsgivarvarumärket och företagets employer branding?

Är det HR? Kommunikation? Eller marknad? Det är ju marknadsavdelningen som utformar rekryteringsannonserna. Eller ska varje avdelning ansvara för sin del av arbetsgivarvarumärket? För vem kan bäst beskriva tjänsterna och har koll på läget, om inte varje avdelningschef? Inte helt lätt!

Som jag ser det bör både ledning, HR, kommunikatörer och marknadsavdelning vara delaktiga i arbetet med arbetsgivarvarumärket. Employer branding hör inte hemma enbart på en avdelning. Faktiskt berör det ju alla medarbetare. Alla medarbetare är ambassadörer, till exempel när de pratar om sin arbetsgivare med vänner och bekanta. Alla kan på sitt sätt bidra till att skapa attraktionskraft och ett gott rykte.

Hur man organiserar och strukturerar arbetet kring sitt arbetsgivarvarumärket är inte självklart. Men med samarbete mellan avdelningar så blir det så mycket bättre.

Detta pratar vi mer om på kursen Arbetsgivarvarumärket & rekrytering i sociala medier med kurstillfällen både i Stockholm och Göteborg nu i höst. Läs mer här! Och självklart kan vi hålla företagsutbildning/workshop på plats hos er. Kontakta Kreafon på info@kreafon.se eller 031-708 99 25 så berättar vi mer.

Läs mer: Tankar om HR och kommunikation. Foto: Bildarkiv, Kreafon.

RELATERAT INNEHÅLL

affärsutveckling & verksamhetsutvecklingdigital kommunikation & digital marknadsföringvarumärke & strategisk kommunikation

Alla goda ting är tre – varumärke, digitalisering och kommunikation

måndag, 10 september, 2018

varumarke_digitalisering

Jag upplever att något har hänt, bara under det senaste året. Fler företag och organisationer verkar på riktigt börja få ihop (eller har en önskan om att få ihop) de tre delarna varumärke, digitalisering och kommunikation/marknadsföring. Intressant!

Exempel:

  • Ett företag/en organisation vill stärka varumärket och sin position som det kunniga och servicemedvetna alternativet (varumärke)…
  • Därför utvecklar man digitala tjänster som visar ens kunskaper och ger kunderna en bättre service (digitalisering, produktutveckling, tjänsteutveckling, verksamhetsutveckling, affärsutveckling)…
  • När man kommunicerar sina nya digitala tjänster, och när kunderna börjar ta del av tjänsterna, stärks varumärket som den kunniga och servicemedvetna (kommunikation). Cirkeln är sluten!

På sistone har jag fått möjligheten att träffa företag och organisationer som alla är exempel på detta – och det är fantastiskt intressant (och komplext). Genom att arbeta parallellt med dessa tre områden (eller ha en önskan om att göra det) så öppnar sig otroligt många möjligheter. Ett exempel är att tjänsteutveckling, produktutveckling och verksamhetsutveckling får ett helt annat fokus när varumärket är ledstjärnan. Vet man med sig att man ska sätta sig på kartan som ”den kunniga och servicemedvetna” blir det lättare att avgöra vilka idéer som är ”fel” och ”rätt” (det vill säga de idéer som fokuserar på kunskap och service).

Helt plötsligt lyfts kommunikationsfrågorna från det vardagspraktiska (”är det bra med livesändningar på Facebook?*”) till en proffsig strategisk nivå (”Relaterat till vårt övergripande syfte och våra mål, vad bör vi kommunicera, till vem och hur?”).

Kommunikation kan då (äntligen!) användas som det kraftfulla verktyg det kan vara – för att positionera varumärket, skapa förtroende, attrahera nya medarbetare, skapa tillväxt – eller hur man nu har formulerat sina syften och mål.

Jag följer utvecklingen med stor nyfikenhet och hoppas att allt fler företag och organisationer upptäcker fördelarna att föra samman de tre delarna varumärke, digitalisering och kommunikation/marknadsföring, istället för att arbeta med dem som separerade ”projekt”.

Det behöver inte vara så komplicerat som man kan tro :)

 

*Visst kan det vara bra med livesändningar! Det kan vara dåligt också. Det beror på ;) Vad jag menar med exemplet är att det ibland fokuseras för mycket på kanalernas tekniska funktioner. Ofta är det bättre att först fokusera på vad (och varför) man ska kommunicera, dvs att inte låta kanalernas tekniska funktioner styra vad och hur som kommuniceras. Välj kanaler efter behov och mål. Mer om dessa resonemang finns i mina böcker Marknadsföring och kommunikation i sociala medier och Innehållsstrategi för sociala medier. Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL

affärsutveckling & verksamhetsutvecklingarbetsgivarvarumärke & employer brandingvarumärke & strategisk kommunikation

Implementera och aktivera varumärke? Hjälp!

torsdag, 6 september, 2018

implementera_varumarke

Varumärkesplattformen är färdig. Men hur gör man sedan? Hur får man allt att hända? Hur omsätter man strategier och ord till agerande och action i vardagen? Hur får man övriga medarbetare att förstå hur viktiga de är för varumärket? För att inte tala om chefer och ledning?

Känner du igen dig i dessa frågor alltför väl? Då är du välkommen till vår erfa-grupp! Vi tror att:

  • Du har några års erfarenhet som till exempel marknadschef, kommunikatör, kommunikationsstrateg, kommunikationschef, HR-chef eller VD.
  • Det finns en varumärkesplattform på företaget eller organisationen där du jobbar och du är involverad i arbetet med att implementera, förankra och aktivera varumärkesplattformen – och vill ha stöd i ditt arbete.

Erfa-gruppen är inte en av Kreafons vanliga kurser. Istället är det en blandning mellan kurs, inspiration, workshop och erfarenhetsutbyte. Vi träffas några gånger per år och träffarna kommer att innehålla till exempel:

  • Processer och metoder för implementeringsarbete
  • Goda exempel (och mindre lyckade)
  • Intern och extern kommunikation för ett starkare varumärke
  • Erfarenhetsutbyte

Låter det intressant? Kontakta info@kreafon eller 031-708 99 25 för mer information och prisuppgifter!

PS. Har ni ingen befintlig varumärkesplattform idag rekommenderar vi i första hand våra varumärkestjänster eller utbildningarna Strategiskt varumärke eller Varumärket i offentlig sektor. Foto: Bildarkiv, Kreafon.

RELATERAT INNEHÅLL

arbetsgivarvarumärke & employer brandingkommunikation i offentlig sektorvarumärke & strategisk kommunikation

”Kommunerna måste göra sig attraktiva som arbetsgivare”

fredag, 31 augusti, 2018

kommunen_varumarket

Ingen kan undvika valprat just nu och på sistone har jag hört fler politiker från olika partier prata om hur viktigt det är att kommuner gör sig attraktiva som arbetsgivare. Det nämns bland annat som svar på hur Sverige ska få fler att vilja jobba inom vård och omsorg. Nu finns det säkert mer än ett svar på den frågan, men att det är viktigt för kommuner att göra sig attraktiva som arbetsgivare – det instämmer jag i, av flera anledningar. Och det gäller även myndigheter och andra offentliga verksamheter.

Politikerna pratar inte så mycket om hur det ska gå till (vilket kanske inte heller är deras sak), men det tror jag är viktigt att resonera kring. Inte minst för till exempel kommunalpolitiker och ledningsgrupper. Inte ”att” eller ”varför”, utan hur man ska bli en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning är en aktuell fråga i de flesta kommuner, men också hos många landsting och myndigheter. Det är relativt vanligt med kompetensförsörjningsplaner. Men en kvalitativ undersökning som Kreafon genomförde i våras visar en stor utvecklingspotential vad gäller kommuners employer branding, eller det strategiska arbetsgivarvarumärket som det också kan kallas. Inte minst för att det ofta fokuserar enbart på det som på varumärkesspråk kan kallas produktfördelar, dvs tillvägagångssätt vid rekrytering, arbetsgivarens erbjudande i form av arbetstider, flexibilitet, lön med mera. Viktiga saker, så klart. Men att stärka ett varumärke, eller skaffa sig ett gott rykte om man så vill, handlar också om att inge förtroende och kommunicera emotionella värden. Det är sällan enbart produktfördelar som skapar attraktionskraft.

Det är långt ifrån självklart att begrepp som employer branding och arbetsgivarvarumärke nämns i kommuners, landstings och myndigheters kompetensförsörjningsplaner. Formuleringar som handlar om att ”marknadsföra sig på rätt sätt”, ”ha attraktiva annonser” och ”vårda varumärket” är visserligen på god väg, men generellt sett verkar det som att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom området attraktiv arbetsgivare. (Vad betyder ”marknadsföra sig på rätt sätt”? Vad är en ”attraktiv annons”? Vad betyder ”vårda varumärket”?)

Ja, det är viktigt att kommuner, landsting och myndigheter gör sig mer attraktiva som arbetsgivare. Hur? Det finns många svar. Men att utöka sina kunskaper om arbetsgivarvarumärke och employer branding och engagera både chefer, HR, Kommunikation med flera – det är en bra början. Och att sedan gå från ord till handling. Planer och strategier är bra. Men de måste omsättas i praktik för att göra nytta.

Rekryteringsbehovet är enormt stort framöver. Personligen tror jag inte att det kommer att räcka med ”snygga annonser”. Det måste till mycket mer än så. Och arbetet borde ha påbörjats igår…

Börja gärna med att läsa min bok :)

Läs mer: Kommunen & Varumärket, Rapport Attraktiv kommun 2018. Foto: Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL

arbetsgivarvarumärke & employer brandingdigital kommunikation & digital marknadsföringföreläsning, kurs, utbildning

Konsten att bli en attraktiv arbetsgivare och stärka arbetsgivarvarumärket

måndag, 27 augusti, 2018

attraktivarbetsgivare

Skälig lön, säker arbetsmiljö och anställningstrygghet räcker oftast inte för att någon ska trivas på jobbet under lägre tid.

Forskning visar att det är helt andra faktorer som får människor att trivas på sina arbetsplatser och med sin arbetsgivare. Utvecklingsmöjligheter, schyssta kolleger, känslan av sammanhang och mening – och så vidare.

Den aspekt av varumärkesutveckling som handlar om att skapa attraktionskraft som arbetsgivare kallas arbetsgivarvarumärket eller employer branding. Det är högaktuellt för både företag och myndigheter. Särskilt inom vissa branscher och områden där konkurrensen är extra tuff.
När det gäller all slags varumärkesutveckling är det lätt att blanda ihop ”produkt” och ”varumärke”. Det händer även arbetsgivarvarumärket.

Många företag fokuserar för mycket på ”de faktiska produktfördelarna” i sitt arbetsgivarerbjudande (lön, arbetsmiljö etc) istället för de känslomässiga värdena. Därmed inte sagt att produktfördelarna är oviktiga. De är en förutsättning, men de räcker inte. Utan emotionella värden skapas inget starkt varumärke.

Så, hur utvecklar man då de känslomässiga delarna och stärker arbetsgivarvarumärket? Jo, med hjälp av en smart varumärkesplattform, genomtänkta strategier och kompetent kommunikation! (Och självklart en himla massa andra saker). Mer om detta på kursen Arbetsgivarvarumärket & rekrytering i sociala medier. Kursstarter både i Stockholm och Göteborg nu i höst. Läs mer här!

Foto: Bildarkiv, Kreafon

RELATERAT INNEHÅLL